Radny Województwa

Okręg wyborczypowiat tatrzański


powiat wadowicki


powiat myślenicki


powiat nowotarski


powiat suski

postheadericon STRONA GŁÓWNA

 

 BARDZO DZIĘKUJĘ wszystkim moim Przyjaciołom, Znajomym, wszystkim Państwu wyborcom z powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego, którzy oddali na mnie, kandydata w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego 19350 głosów. Państwa tak liczne poparcie, jest dla mnie zobowiązaniem do aktywnej, skutecznej działalności na rzecz Małopolski i wszystkich jej mieszkańców.
Dziękuję Państwu za wielkie zaufanie i dołożę starań aby Was nie zawieść.

 

 


Dlaczego startuję w wyborach na radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego             

Kandyduję w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Małopolskiego jako kandydat komitetu wyborczego Zjednoczonej Prawicy, w ramach koalicji staruję z listy PiS nr. 10 miejsce 2  w okręgu nr 4 obejmującym powiaty: nowotarski, tatrzański, wadowicki, suski i  myślenicki.

Zdecydowałem się ponownie na kandydowanie ponieważ uważam, że moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz zaangażowanie w działalność społeczną zobowiązują mnie do podjęcia próby współdecydowania o naszych sprawach na poziomie Małopolski.

Jako długoletni samorządowiec mam dobre rozeznanie problemów i zagadnień, którymi żyją ludzie w naszych gminach. Mam także świadomość ile wysiłku wkładają Wójtowie, Sołtysi i Radni tych gmin w realizację przedsięwzięć służących nam wszystkim. Kilka lat temu jako prezes zarządu jednostki, której statutową działalnością jest budowa i utrzymanie infrastruktury komunalnej miałem bezpośredni kontakt z tymi problemami. Potem jako Sekretarz Powiatu miałem wielokrotnie możliwość przekonać się osobiście o problemach finansowania takich zadań.

Samorząd szczebla wojewódzkiego i jego agendy jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces naboru, oceny, kontraktowania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uważam, że dotychczasowe praktyki w tym obszarze za które odpowiada zarząd województwa koalicji PO-PSL pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli z woli Wyborców otrzymam mandat radnego sejmiku, będę proponował zmiany i usprawnienia tak aby uprościć procedury pozyskiwania środków unijnych przez samorządy i przedsiębiorców.

 

IMG_9503

Edward Siarka Poseł na Sejm, Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, oraz Marek Wierzba

Dostrzegam  problem dostępności  środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury komunalnej w obszarach wiejskich. Nie zgadzam się z mechanizmami i kryteriami które obecnie są stosowane w dystrybucji środków unijnych służących wspieraniu przedsięwzięć infrastrukturalnych  a które są efektem działań obecnego Zarządu Województwa Małopolskiego. Nie może być tak, że  dobre projekty których celem jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb społecznych gminy jak np. dofinansowanie  budowy przedszkola samorządowego nie otrzymują wsparcia.

Poważnym problemem w działalności Sejmiku Małopolskiego obecnej kadencji wymagającym dogłębnego wyjaśnienia jest alokacja środków służących wspieraniu projektów  infrastrukturalnych.

Coraz częściej bowiem słychać głosy ze zbyt dużo jest przypadków  pozytywnych decyzji o finansowaniu projektów w tych miastach czy miejscowościach z których wywodzą się członkowie zarządu województwa. Nie akceptuję takich praktyk i nie zgadzam się na ich kontynuację. Będę zabiegał o wprowadzenie i stosowanie takich kryteriów podziału środków aby wszystkie subregiony Małopolski były traktowane sprawiedliwie.

 

My Małopolanie odczuwamy szczególnie dotkliwie wszystkie problemy związane z niedostatecznym finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wynika to z faktu, iż kwota jaką dysponuje małopolski oddział NFZ w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest znacząco niższa niż w innych województwach. Ponadto środki te w założeniu służyć mają wyłącznie finansowaniu procesu leczenia jako takiego. Na rozwój infrastruktury szpitalnej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia w małopolskich szpitalach pieniądze powinny się znaleźć, niezależnie czy organem założycielskim szpitala jest burmistrz albo prezydent, marszałek czy starosta. Wszyscy jesteśmy pacjentami i kiedy potrzebujemy pomocy nie interesuje nas kto odpowiada za szpital w którym szukamy pomocy. Liczymy na to, ze każdy szpital gdzie możemy trafić będzie odpowiednio wyposażony i przygotowany.  Niestety dzisiaj jest inaczej.

k20

Poświęcenie i oddanie do użytku 3 nowych ambulansów.

Pełniąc obecnie funkcję dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego doświadczam poważnych trudności w uzyskaniu wsparcia dla działań inwestycyjnych i modernizacyjnych jakie są niezbędne do przeprowadzenia w naszej podhalańskiej lecznicy. Uważam, ze sprawy ochrony zdrowia czy ratowania życia ludzkiego są najważniejsze. Będę zawsze prezentował jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. Taka jest moja hierarchia ważności spraw i zadań którymi będę się zajmował jeśli z woli Wyborców uzyskam mandat radnego.

 

Znam  krytyczną ocenę funkcjonowania niektórych mechanizmów w funduszach, które mają wspierać rozwój przedsiębiorstw.  Nie może być tak, że jako członek Unii Europejskiej zwracamy niewykorzystane pieniądze, a jednocześnie nasi samorządowcy i przedsiębiorcy mają do tych środków ograniczony dostęp z powodu niejasnych procedur i licznych przeszkód biurokratycznych które my sami tworzymy.

 

Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, przejrzystych zasad i jasnych kryteriów.

Jako Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego chcę działać na rzecz uproszczenia procedur wszędzie tam gdzie to możliwe.  Musimy zrobić wszystko aby sprawnie i efektywnie wykorzystać unijne wsparcie w najbliższych kilku latach. Musimy wykorzystać nasze szanse jak najlepiej.

W trosce o pacjenta
Podhalańskie warsztaty
Po raz trzeci do sejmiku
Ooddział psychiatryczny.
Nowoczesny oddział kardiologiczny
Zdjęcia z galerii – PRACA
Zdjęcia z galerii – PASJA
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com